Гората

Гората e като жената.

За да си в мир с нея трябва да я изучаваш, познаваш и обичаш.

 

7as

 

Неща, които не са присъщи на самоопределилата се като национален партиен елит прослойка. Националният ни политически елит внесе в лесовъдството на България, на първо място най- вредното за свободата на човек чувство-страхът. В цялата страна след всеки избори се започваха партийни назначения на послушковци, които биеха чела през следващите четири години, без оглед на лесовъдски и човешки принципи. Появиха се и такива професионални лакеи, които се сковаха в кръста за постоянно. От системата бяха отстреляни повечето достойни хора, неподлежащи на превъзпитание. След наложения страх и отрицателна селекция, гората изчезваше въпреки уверения на болните от дископатия специалисти и национални статисти, че всичко ни е наред. Не е необходимо, да си специалист за да видиш изсечените гори, разорани горски пътища, оголените от ветрова ерозия площи, изнесените от пороища терени и пълната безстопанственост и в тази област на икономиката ни. Как да е иначе, като цялата система създадена да стопанисва и възпроизвежда гората се е превърнала в мафия, контролирана от партии за да пълни касите и провежда политиката им.
На второ място в гората да стопанисват се допуснаха неуки, некомпетентни хора, които за кратко акумулираха средства и също започнаха да селектират контролиращите ги специалисти. Това в симбиоза с партийните централи по места осигуряваше избиратели и власт, разбирайте пари. Днес фирмите за добив на дървесина са формално консултирани от лесовъди. Разбирайте всяка си е купила по един и му ползва правата без да има контрол и разбира се отговорност. Нещо повече, готов съм да заложа неползваната си диплома на лесовъд, с който пожелае и да ми посочи само едно сечище изпълнено по правилата.
Дадените равни права на лесовъди и средни специалисти обезличи, обезценената и без това професия. Без да се принизяват познанията на специалистите с подготовка от техникуми, нашите законотворци унищожиха авторитета на българския инженер-лесовъд.
В тази преди военизирана структора, сега няма йерархично поделяне на права и отговорности. Охраната на гората е възложена на някакви измислени мобилни групи. Мобилна е и отгорността при престъпленията срещу природата. А всъщност е просто. Когато всяка територия си има стопанин той е ясен, откриваем и може да носи отговорност. Това е гора, не е мома да минеш и заминеш. При стопанисване на териториален принцип, при всяко посегателство ще има и виновни-извършителите или стопанисващите. В природата средно положение няма, защото следва безводие, пожари, ерозия, наводнения и по-страшни разбира се последствия.
През последните години стана актуално да се назначават преподаватели от Лесотехически университет за ръководители на Агенцията за горите. Няма по-неподходящ вариант за управление на лесовъдската система от този. Това не са практици. Не познават системата и отношенията в нея. Далече са от материята, защото те по презумция са тип хора предпочели науката, а тази професия започва с калните ботуши и свършва пак при тях. Те са употребявани за нелепи заменки, покриване на кражбите в системата, зад крехките си гърбове и разбит авторитет сред възпитаниците им.
Стигнахме до най-значимото. За да има гора трябва в нея да се провикне Хайтовия Метю Деликадиров „Е-е-ей, хора-а-а, не кърдисвайте гората, лошо ще ви стигне!“.
Защото гора,жена и родина се пазят от мъже и то истински.

 

Д.Колев

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *