Да се построи оранжерия (не) е лесно!

Да се построи оранжерия е просто нещо. Избира се конструкция, купува се терен и се строи. Да, така е в Гърция. Строил съм там и е точно така. Чувал съм, че е подобно в Испания и Турция. С бързи резолюции за строителсво. У нас чиновникът е решил в своя полза този въпрос. Законодателят пък не е стигнал до него. Едва последнта година се взе решение, че за оранжерии земеделските земи не се преотреждат. Преди това се дължаха и огромни държавни такси за преотреждане/ 2-3 000 лв./ на декар.

 

По ЗУТ обаче за да се въведе една оранжерия в експлоатация, следва да се получи виза за проектиране, да се проектират всички строителни части без озеленяване.

Как се прави това? Първо трябва да се изготвят геологията и геодезията. На тяхна база започва следващото проектиране, което обхваща следните части:

1. Архитектура:

 •   генерален план – ситуация;
 •   общ план – подложка;
 •   фасади.

2. Конструктивна част:

 • план основи с привързване към терена (фундаменти);
 • общи – констуктивен чертеж на оранжерийната конструкция.

3. Отоплителна инсталация:

 • водогрейна с параметри на топлоносителя 90/70°С – общ план, аксонометрични схеми.

4. Проветрителна инсталация:

 • общ план на кинематичната верига (мотор редуктор, валове, проветрители) /ако съществува/.

5. Термоекран:

 • общ план на кинематичната верига (мотор редуктор, платно, укрепване) /ако съществува/.

6. Поливна инсталация:

 • капкова система;
 • дъждуваща инсталация /ако е предвидена/.

7. Електрическа инсталация:

 • вътрешни инсталации в оранжерията;
 • автоматично управление на проветрителна инсталация и термоекран;
 • заземление и гръмозащита;
 • главно командно табло, реверсивни табла, табла захранване.

8. Технологична част

След предаване на тези части се получава разрешително за строеж от архитект на общината и строежът може да започне. Построеното съоръжение се въвежда в експлоатация и работата с него може да стартира.

Този процес обаче е доста скъп и за това голям брой оранжерии у нас са незаконно построени.

Описаното до тук обаче не покрива всичко необходимо за изграждане на оранжерия. Човек трябва да се запознае и с начина на разрешаване и изграждане на сондаж,  защото трябва да има поне един такъв. Нужно е да се провери и как съоръжението се свързва към националната електрическа мрежа и как може да се изгради трафопост.

Има и допълнителни задачки за тези, преодолели психотеста до тук, като газифициране на обект, ползване на гориво въглища и схватка за димните газове с институциите. Ако оранжерията не е за лично ползване, за пускане в експлоатация се иска и комплексно разрешително от РИОСВ, като за него всеки компонент на околната среда трябва да бъде доказан– емисиите във въздуха, водите, включително подземните, както и водата за поливане, нормите и вида на торенето, както и вида на отглежданите култури.

Като цяло изграждането на оранжерия коства доста време, средства и усилия. Дали процесът ще бъде улеснен– тепърва предстои да разберем. А до тогава– документацията чака…

 

Зелена Легенда

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *