Васил Левски (1837 – 1873)

– Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили.