Биопроизводство – такова животно нема

bio

Много популярно и модерно стана да се говори за био земеделие. Появиха се такива регистрации, сертифициращи организации и съответно магазини. Разбираема е носталгията към онези времена, когато хората са живели близко до природата, отнасяли се се с уважение и респект към нея и са ползвали продукти без замърсители и съмнения за генни вмешателства.

Това време е безвъзвратно отминало и ние сме разрушили мостовете с него. Причините са много прости – човешката алчност и безхаберие. На първо място е политиката ни към земеделието. Водят я хора без познания към природни закономерности, без мъдрост и прозорливост. Това са автори на поземлени реформи от недалечното минало самоопределили се като демократи, а всъщност се оказаха шайка бездарници. Кой нормален народ разгражда и руши без визия какво ще стане и направи след това. И ето го резултата – хаотично селско стопанско производство недостигащо за изхранване на собствения ни народ. Липсващи качествени продукти за налагане на световни пазари. Липса на суровина за последващи производства от леката промишленост. Последващите реформи носят белега на общия хаус и безхаберие, типичен за развитието на обществото в последните десетилетия. Безлични чиновници без познания в конкретиката на процеси и развитие, шаблонно приложиха европейска визия за стопанството ни без да отчетат индивидуалност на природа, разположение на страната ни, та ако щете и народопсихология на българина.

Европейската политика ни присъедини към житницата си, като унищожи всички останали дялове в селското ни стопанство, наред с достиженията в тях, наред с пазарите и на първо място с приходите от износ на тази продукция. Но да се върнем на темата за био земеделие.

В това производство като навсякъде другаде се появяват тенденции, които професионалистите наричат „модни“. Те се зараждат в глави на невежи чиновници и са благородна среда за последващо развитие. Такава мода е и „био“ производството. Когато нещо е ново и модно започва да се тиражира и спекулира с него под хиляди форми. Такива са сертифициращи организации, производствата на суровини и продукти за това производство, вериги магазини и така нататък. Всъщност какво е „био“ производство.

Производство без използване на торове и препарати. Всеки професионалист знае, че това е невъзможно в днешни нарушени природни и климатични условия. В година като 2014 с огромно количество на валежите, ако не се работи със препарати за гъбни болести щеше да фалират всички стопанства без изключение. Така е с пандемии от насекоми – съществуващи и нови и други аномалии. Особено е невъзможно това производство в оранжерии, където процесите се развиват много по-бързо. Тези, които правят това производство имат в пъти по слаби добиви с много занижено качество, разбирайте външен вид, както е прието.

Има такива, които маркират и само спекулират с думата „био“ и трети които само спекулират защото продуктите им не изискват специални грижи – орехи, шипки, чай липа и т.н.

За съжаление трябва да признаем, че до преди 15-20 години ние имахме производство, което по съвременни критерии би могло да се нарича „био“. То беше базирано на десетилетно наслагвани опити да се оптимизира близко до природата производство със съвременни методи. Това включва контролирано хранене с биологични и химични торове, умерено ползване на хербициди и после регулиране на болести и вредители с безвредни химични средства. Спазваха се карантинни срокове . Тези процеси се прилагаха от високообразовани специалисти, а крайния резултат се контролираше по ясна нормативно уредена система.

Така потвърждаваме старата максима, че гениалните неща са прости – спазване на правила. Сега остава да ги определим, съставим и само да ги приложим.

В заключение ще ви върна на друго модно за времето си определение за почвообработка. При зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство се е изисквало се е да се сее на „ломски ямки“.

Днес не е ясно какъвто е било това, какъв ефект е имало, нито, коя умна глава го е родило. Единствено остава, предположението по името му, че се родило около град Лом. Месторазположение, което не се радва с други световно известни открития. В миналото си имаме достатъчно грешки за да се поучим и намерим път и посока на развитие.