ОРАНЖЕРИИ ОТ БЪЛГАРИЯ

През седемдесетте години на миналия век в гр.Радомир към завода за тежко машиностроене е създадено поделение за проектиране и изработка на оранжерии.
Когато у нас се внедряват оранжериите популярни като „шахтов“ тип или 6.40 в едно малко холандско градче на границата с Германия започва разработване на най-модерната и масово употребявана в света днес оранжерия. Това е типа „Venlo”, получил наименованието си от името на градчето. Последва модернизиране на съоръжението на народен принцип, като всеки ползвател допринася по нещо за да се получи днешния завършен вид на този модел.

Тогавашното успешното развитие  на оранжерийното  производство  в България се дължи на строителство по линия на икономически съюз СИВ, където България е водеща в областта. Строим във всички социалистическо ориентирани страни и у нас. Огромен екип от специалисти внедрява модел, който по света вече е стар и отречен. Новите концепции за голяма височина, лека конструкция и голям обем са далече от нас и спираме развитието си за бранша на ниво 70 те години за десетилетия напред. Холандски фирми ни доставят морално старите модели, а по късно сами ги произвеждаме. Случайно или не и днес Холандия има програми за изнасяне на стари разработки, стимулирайки внедряването на иновации у тях. Икономическа конспирация и диверсия или не, факт е, че независимо от добрите ни минали позиции и климатични дадености днес сме далеч от лидерите  в този бранш. Скъпото съоръжение тип “Venlo” днес е трудно за внедряване. Ревниво са пазени и скъпо продавани и технологичните новости в тази област. Без държавна подкрепа дози дял на земеделието ни се развива бавно на принципа на семеен бизнес и е далеч от световните новости. Новостроящите се оранжерии са основно малки по размер и са основно втора ръка съоръжения.  Това ни прави слабо икономически ефективни и с незначителни позиции не само на външните, но и на вътрешните пазари.

 

oranj00a

oranj1

През 2013 година един малък екип от разнородни специалисти, организирани от инж. Добромир Колев започва разработки по усвояване на оранжерии тип „Venlo” у нас. В цеховете на металния завод „БМТ“ гр Лом на Руа груп се произвеждат металните елементи, а в „Етем“ ЕАД София, тези от алуминий. Проветрителните и засенчващи системи се сглобяват с елементи на световните лидери от  Холандия Snelder и  Ridder Drive Systems, доставяни от Виссер опора ООД. През 2014 е направена демоверсията, а 2015 оранжерията е въведена в производство. Съоръжението се проектира индивидуално за  всеки район съгласно Европейски стандарт EN 13031-1/1.2001 и българските норми за проектиране. Разчетните натоварвания на оранжериите надвишават повече от два пъти тези на внасяните у нас съоръжения от Холандия, Франция, Испания и други  страни.

oranj12 oranj123 oranj1234

Стандартно съоръжението се изпълнява с  дължина на фермите/шеда/ 9,60 и височина  4 или 5 м, като тези и други параметри могат да се променят индивидуално. Клиентите получават гаранции на производител за всяка част от съоръжението.

Оранжериите са по-леко внедрими поради по-ниската им цена от вносните такива и възможностите за индивидуално договорено плащане.

След повече от тридесет години България е върната сред производителите на оранжерии от един малък екип специалисти и подкрепата на няколко български завода. Да се надяваме, че това ще допринесе да се върнем и сред световните лидери в областта на оранжерийното производство.

 

за контакт: 0882366166

КАК СЕ ПРАВИ ОРАНЖЕРИЯ?

Да се построи оранжерия (не) е лесно!

Да се построи оранжерия е просто нещо. Избира се конструкция, купува се терен и се строи. Да, така е в Гърция. Строил съм там и е точно така. Чувал съм, че е подобно в Испания и Турция. С бързи резолюции за строителсво. У нас чиновникът е решил в своя полза този въпрос. Законодателят пък не е стигнал до него. Едва последнта година се взе решение, че за оранжерии земеделските земи не се преотреждат. Преди това се дължаха и огромни държавни такси за преотреждане/ 2-3 000 лв./ на декар.

 

По ЗУТ обаче за да се въведе една оранжерия в експлоатация, следва да се получи виза за проектиране, да се проектират всички строителни части без озеленяване.

Как се прави това? Първо трябва да се изготвят геологията и геодезията. На тяхна база започва следващото проектиране, което обхваща следните части:

1. Архитектура:

 •   генерален план – ситуация;
 •   общ план – подложка;
 •   фасади.

2. Конструктивна част:

 • план основи с привързване към терена (фундаменти);
 • общи – констуктивен чертеж на оранжерийната конструкция.

3. Отоплителна инсталация:

 • водогрейна с параметри на топлоносителя 90/70°С – общ план, аксонометрични схеми.

4. Проветрителна инсталация:

 • общ план на кинематичната верига (мотор редуктор, валове, проветрители) /ако съществува/.

5. Термоекран:

 • общ план на кинематичната верига (мотор редуктор, платно, укрепване) /ако съществува/.

6. Поливна инсталация:

 • капкова система;
 • дъждуваща инсталация /ако е предвидена/.

7. Електрическа инсталация:

 • вътрешни инсталации в оранжерията;
 • автоматично управление на проветрителна инсталация и термоекран;
 • заземление и гръмозащита;
 • главно командно табло, реверсивни табла, табла захранване.

8. Технологична част

След предаване на тези части се получава разрешително за строеж от архитект на общината и строежът може да започне. Построеното съоръжение се въвежда в експлоатация и работата с него може да стартира.

Този процес обаче е доста скъп и за това голям брой оранжерии у нас са незаконно построени.

Описаното до тук обаче не покрива всичко необходимо за изграждане на оранжерия. Човек трябва да се запознае и с начина на разрешаване и изграждане на сондаж,  защото трябва да има поне един такъв. Нужно е да се провери и как съоръжението се свързва към националната електрическа мрежа и как може да се изгради трафопост.

Има и допълнителни задачки за тези, преодолели психотеста до тук, като газифициране на обект, ползване на гориво въглища и схватка за димните газове с институциите. Ако оранжерията не е за лично ползване, за пускане в експлоатация се иска и комплексно разрешително от РИОСВ, като за него всеки компонент на околната среда трябва да бъде доказан– емисиите във въздуха, водите, включително подземните, както и водата за поливане, нормите и вида на торенето, както и вида на отглежданите култури.

Като цяло изграждането на оранжерия коства доста време, средства и усилия. Дали процесът ще бъде улеснен– тепърва предстои да разберем. А до тогава– документацията чака…

 

Зелена Легенда